Ako si vybrať Rekuperáciu

Úspory za vykurovanie

Pri ventilácii sa teplo z odvádzaného vzduchu využíva pri ohrievaní privádzaného vzduchu.

Efektívne vykurovanie

Za normálnych prevádzkových podmienok rotačný tepelný výmenník
nezamŕza: Pri vonkajších teplotách klesajúcich aj pod ­20 °C
nie je potrebné používať žiadne ďalšie ohrievanie vonkajšieho vzduchu,
čo vede k úsporám za vykurovanie aj v treskúcich zimách. Využitie
rotačných tepelných výmenníkov umožňuje znížiť spotrebu
energie na vykurovanie privádzaného vzduchu približne 4 krát.

Rovnováha vzdušnej vlhkosti

Za normálnych prevádzkových podmienok sa pri procese tepelnej
výmeny v rotačnom tepelnom výmenníku netvorí kondenzát,
pretože sa väčšina vlhkosti vracia do vykurovaného priestoru.
Prebytočná vlhkosť sa potom odvedie von. Vzduch vo vykurovanom
priestore sa tak menej vyčerpáva a zachová sa rovnováha
vlhkosti vzduchu. Pretože sa netvorí kondenzát, nie je nutné ani
jeho odvádzanie. Tým sa uľahčí montáž jednotky.

Nízka úroveň hluku

Vzduchotechnické jednotky sú vybavené
ventilátormi a zvukovou izoláciou s tichým chodom, čo zaisťuje
nízku úroveň hluku.

Predohrev

Pri veľmi nízkych vonkajších teplotách pod ­30 °C
odporúčame používať potrubný ohrievač.

Rotačný tepelný výmenník

Výhody rotačného tepelného výmenníku
•     Vysoký koeficient účinnosti.
•     Nezamŕza.
•     4 krát nižšia spotreba energie pri ohrievaní vzduchu.
•     Do privádzaného vzduchu sa dostáva vlhkosť – je možné


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.